Gewijzigd huwelijksvermogensrecht: denk aan uw vermogen!

Gewijzigd huwelijksvermogensrecht: denk aan uw vermogen!

Trouwen of partnerschapsregistratie vanaf 2018: denk aan je vermogen!

 

Onlangs op bezoek bij een 66-jarig huwelijksjubileum: in 1952 was het nog heel simpel, als je in gemeenschap van goederen trouwde was alles van beide partners samen. Eenvoudig en duidelijk!

Vanaf 2018 is het toch een ander verhaal geworden: wanneer je in het huwelijk treedt in gemeenschap van goederen tellen alle goederen en schulden die de partners vóór het huwelijk privé hadden niet mee in de gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor eventuele schenkingen of erfenissen die tijdens het huwelijk aan één van de partners toekomen. Voorwaarde is wel dat dit ook daadwerkelijk moet kunnen worden vastgesteld!

Het is dus van belang om bij aanvang en gedurende het huwelijk te administreren welke goederen of vermogen van de beide partners privé zijn. Mocht het huwelijk eindigen door scheiding of overlijden, kan dan vastgesteld worden welke delen van de beide partners privé zijn en dus niet onder de gemeenschap van goederen vallen. Overigens geldt deze wet ook als u een geregistreerd partnerschap (GPS)aangaat.

Best wel ingewikkeld geworden! Maar het is wel goed je hiervan bewust te zijn. Natuurlijk hoop je een lang en gelukkig huwelijk te hebben, maar helaas gaat dat niet in alle gevallen op. En als het dan toch mis gaat en er toch al zo veel punten zijn waar je samen uit moet komen, is het misschien wel goed als over de scheiding van het vermogen en goederen een stukje duidelijkheid bestaat. Een oriënterend gesprek met je financieel adviseur of notaris kan dan ook nooit kwaad!